Služba Laboratorije je posebna organizaciona celina koja je formirana u cilju pouzdanog i efikasnog praćenja procesa proizvodnje brašna i stočnog brašna. U okviru Službe Laboratorije funkcionišu dve jedinice - Laboratorija za prijemno kontrolisanje i Laboratorija za kontrolu kvaliteta brašna.

Laboratorija za prijemno kontrolisanje merkantilne pšenice i ostalih zrnastih kultura, opremljena je savremenom aparaturom neophodnom za analizu prijemnog kvaliteta sirovina. U cilju kompletnije i objektivnije kontrole, koristimo usluge akreditovanih kontrolnih kuća (SGS, Jugoinspekt, AmSpec) u sezoni prijema žitarica.

Poslovanje Laboratorije za ispitivanje kvaliteta brašna i stočnog brašna zasniva se na principima maksimalno stručnog, profesionalnog, pouzdanog i nepristrastnog prisupa analiziranju i izveštavanju o rezultatima ispitivanja proizvoda, koje u saradnji sa procesom proizvodnje dovodi do ispunjenja zahteva kupaca i zakonske regulative.

Naša laboratorija koristi sve neophodne analitičke metode, za prijemno, procesno i završno praćenje kvaliteta i tehnološkog kvaliteta brašna i stočnog brašna, kako bi obezbedila konstantan kvalitet finalnog proizvoda.

U okviru Laboratorije obavljaju se fizičko - hemijske, senzorne i reološke analize merkantilne pšenice, pšeničnog brašna i stočnog brašna. Laboratorija raspolaže opremom renomiranih proizvođača iz oblasti kontrole tehnološkog kvaliteta brašna (Brabender-farinograf, ekstenzograf, amilograf, Buhler-laboratorijski mlin koji simulira proces poizvodnje), kao i uobičajena oprema potrebna za rutinsko poslovanje laboratorije – analitičke i tehničke vage, sušnice, peći za žarenje.

Redovnim etaloniranjem aparature, u saradnji sa predstavnicima Brabendera u Srbiji kao i akreditovanim metrološkim laboratorijama, obezbeđujemo pouzdane rezultate ispitivanja, što takođe dokazujemo i redovnim učestvovanjem u međulaboratorijskim poređenjima koje organizuje Institut za prehrambene tehnologije FINS.

Za kontrolu zdravstvene bezbednosti i kvaliteta proizvoda – MB Komerc d.o.o. koristi i usluge eksternih akreditovanih laboratorija.