Implementacijom standarda ISO 9001 i HACCP Sistema 2009. godine, čime je garantovana primena dobre proizvođačke i higijenske prakse u proizvodnom procesu, MB Komerc d.o.o. Ruma-ogranak Žitoprodukt-Zemun-Batajnica započela je proces monitoringa i unapređenja svog sistema. Primenom svih zahteva, unapređenjem infrastrukture, ugradnjom nove proizvodne opreme najnovije generacije i saradnjom sa renomiranim kompanijama iz oblasti pekarske i konditorske industrije na domaćem i inostranom tržištu, ostavareni su svi uslovi za podizanje Sistema menadžmenta na viši nivo.

S toga je MB KOMERC D.O.O. Ruma-ogranak Žitoprodukt Zemun-Batajnica u junu 2014. godine sertifikovala FSSC 22000-Sistem upravljanja bezbednošću hrane, od strane međunarodno priznatog i akreditovanog serifikacionog tela Quality Austria. FSSC 22000 je odobren od GFSI (Global Food Safety Initiative) kao kompletan standard za prehrambenu industriju, ravnopravan sa BRS i IFS. Standard FSSC 22000 je najsveobuhvatnija sertifikaciona šema upravljanja bezbednošću hrane jer potpuno uključuje ISO 22000, preduslovne programe karakteristične za određene sektore kao što su ISO/TS 22002-1 i ISO/TS 22002, HACCP i korake primene CODEX Alimentarijus.

Konstantnim unapređenjem i održavanjem implementiranog Sistema za bezbednost hrane, kroz ispunjavanje svih zahteva standarda, potvrđena je usmerenost kompanije na ostvarivanje zahteva kupaca i potrošača, kao i orijentisanost ka stalnom unapređenju kvaliteta i bezbednosti proizvoda.