Tokom 2016. godine naša kompanija investirala je u povećanje proizvodnih kapaciteta i efikasnosti proizvodnje što je doprinelo kvalitetnijim radnim uslovima i većem stepenu zaštite životne sredine. U saradnji sa prestižnom nemačkom kompanijom „Petkus“, koja se bavi proizvodnjom mlinske i siloske opreme, uspešno je postavljena i puštena u rad sušara visoke efikasnosti.

Ova sušara namenjena je sušenju različitih ratarskih zrnastih kultura (poput suncokreta, kukuruza, pšenice, soje, uljane repice etc), prema tačno definisanom kapacitetu u zavisnosti od toga koju količinu vlage želimo da oduzmemo proizvodu (npr pri snižavanju vlage kukuruza sa 20 % na 14 %, kapacitet sušare je 29.3 t/h).

Rad sušare je, u potpunosti, automatizovan sa posebno prilagođenim softverom vezanim za samo proračunavanje parametara sušenja i njihovim manipulisanjem u toku rada, sa ciljem smanjenja utroška energije, ali i zaštite same sušare u toku rada, odnosno veoma brzom i preciznom dijagnostikovanju svih nepravilnosti u radu. Ovakav način rada sušare rukovođenje sušenjem čini bezbednim po radnike i moguće je na vreme reagovati i sprečiti bilo kakvu potencijalnu havariju.

Sušara u radu koristi nekoliko gorionika koji se naizmenično, prema potrebi, uključuju, što uz recirkulaciju toplog vazduha, kao jedne od glavnih karakteristika ove sušare, predstavlja veoma veliku uštedu prirodnog/zemnog gasa koji se koristi kao glavni energent pri funkcionisanju sušare. Sušara sadrži nekoliko raspoloživih komora za protok toplog vazduha koje se mogu, veoma lakom manipulacijom, međusobno menjati i zatvarati kako bi se smanjio (ili povećao) protok toplog, odnosno hladnog vazduha što dodatno utiče na nepotrebno rasipanje toplote.

Novopostavljena sušara konstrukcijski obezbeđuje i značajno snižen nivo buke u radu. Takođe, količina prašine i nečistoća koja se izdvaja u samom procesu sušenja je veoma mala što je čini zdravijom po radno okruženje i životnu sredinu.