Politika kvaliteta i bezbednosti

MB Komerc d.o.o. Ruma-ogranak Žitoprodukt Zemun-Batajnica utvrđuje ovu Politiku kvaliteta i bezbednosti proizvoda u cilju osiguranja da će proizvodi koje isporučuje ispunjavati zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa.

Intencija MB Komerc d.o.o. Ruma-ogranak Žitoprodukt Zemun-Batajnica je da postane vodeća organizacija na tržištu Srbije i značajan konkurent na ostalim tržištima u regionu, u pogledu kvaliteta:

 • svojih proizvoda koji se odnose na sve vrste brašna i hlebnih smeša,
 • usluga sušenja, skladištenja i čuvanja žitarica u silosu.

Ovaj cilj MB Komerc d.o.o. Ruma-ogranak Žitoprodukt Zemun-Batajnica ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta bezbednošću hrane usaglašenog sa zahtevima implementiranog standarda, što obuhvata:

 • mere za povećanje zadovoljstva korisnika,
 • stalnu modernizaciju opreme i obuku kadrova,
 • ostvarenje liderske uloge rukovodstva,
 • aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima proizvodnje,
 • utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika,
 • proizvodnja proizvoda konstantnog kvaliteta,
 • odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvod i procese proizvodnje,
 • praćenje i usklađivanje sa zakonskom regulativom,
 • razvijanju partnerskih odnosa sa isporučiocima.

Za proizvodnju zdravstveno bezbednih proizvoda MB Komerc d.o.o. Ruma-ogranak Žitoprodukt Zemun-Batajnica primenjuje zahteve standarda FSSC 22000; ISO 22000:2005 i HACCP.